Op basis waarvan kies je een kinderopvang?

Omwille van je werk of persoonlijke omstandigheden ben je genoodzaakt de zorg van je kinderen aan iemand anders over te laten. Dit wil je uiteraard niet zomaar aan gelijk wie overlaten. Je wilt er zeker van zijn dat je kinderen in goede handen zijn en dat er op een pedagogisch verantwoorde en veilige manier voor hen gezorgd wordt.

Hoe kies je een goede kinderopvang?

Hier heb je twee categorieën ins, namelijk de informele en de formele kinderopvang. Bij de informele kinderopvang gaat het over peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang en opvang bij familie of vrienden. De formele kinderopvang betreft de dagopvang, de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang en de ouderparticipatiecrèches. Hoewel veel mensen eerder te vinden zijn voor het idee den de informele kinderopvang omwille van het vertrouwde karakter is dit niet altijd mogelijk en moeten ze gaan zoeken in de formele kinderopvang.

Kwaliteitseisen

Iedereen die kinderopvang wil voorzien, moet hiervoor een aantal procedures doorlopen. Dit om er zeker van te zijn dat die personen in staat zijn deze dienst te verzekeren en dit ook op een verantwoorde manier doen. Dit geldt voornamelijk voor de formele kinderopvang. Als ouder kan je bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen nagaan of de opvang die jij voor ogen hebt voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die gesteld worden.

Voor welke vorm van kinderopvang in Breda je ook kiest, overloop rustig alle mogelijkheden en weeg de voor- en nadelen tegen elkaar op. Zo kan je de zorg voor je kinderen met een gerust hart doorgeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *