Waarom een ZLP?

Wanneer je start met 24 uurs zorg zal er een zorgleefplan (ZLP) gemaakt worden. Het zorgleefplan helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het ZLP. Vanuit die vragen denkt de zorgverlener professioneel en creatief met de cliënt mee over hoe hij zijn doelen kan bereiken. De zorgverlener komt met voorstellen over de manier waarop hij/zij de cliënt kan ondersteunen de doelen te bereiken. De cliënt beslist welke ondersteuning hij wil. De afspraken die de cliënt met de zorgverlener maakt worden vastgelegd in het ZLP. Omdat alle afspraken duidelijk beschreven zijn, weet de cliënt wat hij van de zorgverlener kan verwachten

Tussentijdse evaluatie

Het ZLP helpt bij de betrouwbaarheid van de hulpverlener. Met het ZLP kan de hulpverlener de gegeven zorg onderbouwen. Natuurlijk wordt er regelmatig geëvalueerd met de cliënt of de gemaakte afspraken nog ‘werken’ in het dagelijks leven van de cliënt. Misschien heeft de cliënt andere wensen over de inrichting van zijn leven? Heeft hij meer of juist minder ondersteuning nodig? In samenspraak met de cliënt stel de zorgverlener de afspraken bij. Door zo methodisch te werken sluit de ondersteuning die wordt geboden steeds goed aan bij de behoefte van de cliënt. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) behoudt de regie!

zorgleefplan

Wat is een zorgleefplan?

De vier domeinen van het ZLP

Je cliënten hebben meer nodig dan zorg alleen! Medische verzorging is belangrijk, maar er is meer. Een zorgleefplan gaat over alle aspecten die  belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van een cliënt. Het ZLP omvat daarom vier levensdomeinen.

Deze vier levensdomeinen zijn:

  1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon
  2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
  3. daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)
  4. de woon- en leefomstandigheden.

Geen standaard vragenlijst

Om informatie te verzamelen over deze domeinen bevat het zorgleefplan geen standaard vragenlijst die met de cliënt wordt afgenomen. Er kunnen wel voorbeeldvragen ter inspiratie aan zijn toegevoegd. Die vragen geven een beeld van de onderwerpen die voor de cliënt van belang kunnen zijn. Hieruit zal één van de verschillende vormen van 24 uurs zorg uit rollen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *