Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Naarmate de mens steeds ouder wordt, wordt het lichamelijk en geestelijk steeds minder. Veel mensen houden van een bekende omgeving en blijven liever zo lang mogelijk thuis wonen, echter is dit niet altijd mogelijk tenzij er 24 uur per dag toezicht gehouden kan worden. Als er sprake is van een situatie waarin 24 uur per dag toezicht nodig is, dan kan er aanspraak worden gemaakt op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe werkt deze wet precies?

Wanneer de woon- of leefsituatie van iemand niet verbeterd kan worden, kan iemand in aanmerking komen voor de Wlz. Vaak is het ook noodzakelijk dat iemand 24 uur per dag zorg in de buurt heeft voor het geval dat er wat gebeurd. De Wlz zorgt voor passende en langdurende zorg voor mensen met een Wlz-indicatie waar rekening gehouden moet worden met het welzijn van deze mensen, ieder heeft natuurlijk een eigen wens waar hij of zij wilt wonen of verblijven. Soms is het nog mogelijk om met een Wlz thuis te blijven wonen, echter kan het soms niet anders dan te verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Hoe kan je aan een Wlz-indicatie komen?

Om zorg vanuit de Wlz aan te vragen moet er een aanvraagformulier ingevuld worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De CIZ zal dan deze aanvraag werken en mocht het nodig zijn nog extra relevante informatie opvragen. Deze aanvraag kan je zelf invullen, of je kan de hulp vragen van een mantelzorger, cliëntondersteuner of iemand van je zorgaanbieder. Het CIZ zal deze aanvraag dan beoordelen en ze zullen een zorgprofiel samenstellen. Dit zorgprofiel is de indicatie waarmee de zorg geregeld kan worden. In het besluit van de CIZ staat uiteindelijk of je recht heeft op zorg uit de Wlz, ook op welke zorg je recht hebt staat daarin beschreven, waarna je zelf de zorg kan gaan regelen.

wet langdurige zorg

Aanspraak op de Wet langdurige zorg

Welke keuzes heb je als je een Wlz-indicatie hebt?

Als je eenmaal de Wlz-indicatie hebt ontvangen kan je een keuze maken tussen een aantal zaken, je kan kiezen voor een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Gelukkig zijn er in Nederland veel luxe verzorgingstehuizen. Mocht het mogelijk zijn kan je thuis blijven wonen met een volledig pakket thuis (vpt), je kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb) of je kan een modulair pakket thuis (mpt) pakken. een modulair pakket thuis kan je krijgen als je geen gebruik hoeft te maken van het volledige zorgaanbod van een instelling. Eventueel kan je het mpt combineren met de zorg van een instelling via een persoonsgebonden budget.

Welke zorg valt er onder?

Als je zorg vanuit de Wlz ontvangt, maak je gebruik van een integraal zorgpakket. Hierin zit alles wat je nodig hebt, in de hoofdlijnen bestaat een integraal zorgpakket uit: Verblijf, verzorging, verpleging, behandeling, gebruik van hulpmiddelen m.b.t. mobiliteit en vervoer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *