Ergotherapie richt zich op het vergemakkelijken van dagelijkse taken en bezigheden

Veel dingen in het dagelijks leven nemen we voor lief. De afwas doen, eten koken, ons aankleden of even onder de douche. Allemaal dingen waar we niet te veel bij nadenken en die we gewoon doen. Helaas is dit niet voor iedereen even gemakkelijk. Er zijn alleen al in Nederland duizenden mensen die hinder ondervinden of moeite hebben met dagelijkse handelingen. Dit kan door een aangeboren psychische of fysieke beperking, of door een ongeval of ouderdomsziekte. In veel gevallen kunnen praktische handelingen een stuk makkelijker uitgevoerd worden met het juiste behandelplan en gerichte coaching. Ergotherapie helpt hierbij en richt zich op het makkelijker maken van de dagelijkse taken en bezigheden voor iedereen die om wat voor een reden dan ook hier hinder bij ondervindt of moeite mee heeft.

Tip: fysioclub.nl/jvdi/locaties/fysiotherapie-helmond/

Ergotherapie is vaak een onderdeel van een revalidatie traject na een ongeval

Voor iedere Nederlander zijn er standaard 10 uren Ergotherapie vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Deze worden echter wel van het eigen risico afgetrokken. De therapie zelf kan op verschillende locaties plaatsvinden en is in veel gevallen ook afhankelijk van de mobiliteit van de patiënt. Het komt meer dan eens voor dat de ergotherapeut helpt bij de patiënt thuis, omdat hier makkelijk praktische situaties gesimuleerd kunnen worden. Je kan door een huisarts worden doorverwezen naar de ergotherapeut of door de behandelend arts in het ziekenhuis. Het komt regelmatig voor dat mensen ook in het kader van revalidatie na bijvoorbeeld een verkeersongeval of een TIA in de nabehandeling begeleid worden door onder andere een Ergotherapeut.

Uitgelicht: fysioclub.nl/mtc/therapiesoort/ergotherapie/

ergotherapie

ergotherapie helpt u verder

Hoe de behandeling door een ergotherapeut is opgebouwd

De behandeling van de ergotherapeut kan in het algemeen worden opgedeeld in twee onderdelen. Het eerst gedeelte richt zich op het consulteren van de patiënt en het inwinnen aan informatie. Wat zijn precies de belemmeringen, wat is de oorzaak hiervan en waar liggen de verbeteringen? Op basis hiervan stelt de therapeut een behandelplan samen die vaak bestaat uit meerdere sessies. Het tweede onderdeel richt zich dan ook op de praktische toepassing van dit behandelplan, wat onder meer bestaat uit coaching en oefeningen die samen met de therapeut worden uitgevoerd of zelfstandig door de patiënt tussen de sessies uitgevoerd dienen te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *